parallax background
شرکت پل‌رود

گذرگاه غير هم سطح كلاك، کرج


گذرگاه غیر هم سطح کلاک؛ اولين گذرگاه سه طبقه ايران

گذرگاه كلاك، بزرگترين گذرگاه در مسير شمال و غرب كشور و اولين گذرگاه سه طبقه ايران مي باشد. با احداث پلها و راههاي ارتباطي آن ترافيك جاده مخصوص تهران-كرج به سمت آزاد راه تهران-كرج و به سمت تهران هدايت شده و ترافيك سنگين تهران-چالوس بدون نياز به عبور از خيابانهاي پر ترافيك و متراكم شهر كرج، به سوي شمال كشور هدايت مي شود. گذرگاه كلاك طي 26 ماه احداث شده است. کارفرمای این پروژه وزارت راه و شهرسازی و مشاور طرح شرکت مهندسین مشاور پل رود می باشد.

اطلاعات کلی گذرگاه غیر هم سطح کلاک:

در ساختمان گذرگاه کلاک از 9/772 متر پل سراسري با دهانه هاي 20 متر الي 40 متر استفاده شده است. عرض پلها در شيب راهه R6و حلقه C1 برابر با 7 متر ، در پل سراسري اصلي R8 برابر 11 متر براي دو خط عبور و در محل اتصال پلها به يكديگر برابر با 16 متر مي باشد .

علاوه بر آن ،گذرگاه بیش از 3 كيلومتر راهسازي معمولي در بر دارد كه عرض آسفالت از 5/5 متر الي 30/7 متر بدون احتساب اضافه عرض مي باشد شانه هاي سمت راست برابر با 3 متر و در سمت چپ 5/1 متر انتخاب شده است.

کل آرماتور مصرفي 1800 تن و حجم بتن ريزي 14000 متر مكعب، میزان ورق فولادي 900 تن، نبشي و ناوداني 120 تن بوده است.

حجم عمليات بنائي 2500 متر مكعب و خاكبرداري 13000 متر مكعب، خاكريزي 45000 متر مكعب و آسفالت8000 تن می باشد.