پروژه ها

ساختمان اداری مرکزی سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار

مجتمع تجاری تفریحی پرواز چالوس

مجتمع تجاری خدماتی برند سنتر

ساختمان شهرداری اوشان، فشم و میگون

مجتمع تجاری تفریحی پرشین شهر جدید هشتگرد

مجتمع چند منظوره ورزشی، تفریحی، تجاری و خدماتی پردیس