شرکت پل رود

مهندسین مشاور پل رود فعالیت خود را از سال 1360 خورشیدی در زمینه ارائه خدمات طراحی مهندسی و نظارت پروژه های زیر بنائی و عمرانی (راه، آزاد راه، راه آهن، پل، تونل، سازه، سیویل، معماری و شهرسازی ) آغاز نموده ودر حال حاضر با همکاری حدود سیصد نیروی متخصص با بالاترین رتبه های اخذشده مشغول ارائه خدمات فوق میباشد.
گواهینامه ها


صلاحیت خدمات مشاوره

صلاحیت خدمات مشاوره

صلاحیت خدمات مشاوره

صلاحیت خدمات مشاوره

صلاحیت خدمات مدیریت طرح

صلاحیت خدمات مدیریت طرح

پروانه اشتغال به کار مهندسی

پروانه اشتغال به کار مهندسی