شرکت پل رود

مهندسین مشاور پل رود فعالیت خود را از سال 1360 خورشیدی در زمینه ارائه خدمات طراحی مهندسی و نظارت پروژه های زیر بنائی و عمرانی (راه، آزاد راه، راه آهن، پل، تونل، سازه، سیویل، معماری و شهرسازی ) آغاز نموده ودر حال حاضر با همکاری حدود سیصد نیروی متخصص با بالاترین رتبه های اخذشده مشغول ارائه خدمات فوق میباشد.
 

همکاری با ما


به منظور همکاری و انتقال نظرات و پیشنهادات با ما در ارتباط باشید.