parallax background
شرکت پل‌رود

سازمان میادین میوه و تره بار تهران


طراحی ونظارت ساختمان اداری مرکزی سازمان میادین میوه و تره بار تهران

کلیات طراحی ساختمان اداری ساختمان اداری مرکزی سازمان میادین میوه و تره بار تهران، به مساحت 11550 مترمربع و با هدف تمرکز کلیه معاونتهای سازمان در یک ساختمان و پاسخگویی به طرح توسعه و پیشرفت آتی این سازمان، طراحی شده است. این ساختمان اداری در 6 طبقه به شرح ذیل طراحی و اجرا گردیده است:
•زیرزمین -2: شامل 58 واحد پارکینگ برای .
•زیرزمین -1:شامل فضاهای خدماتی نظیر نمازخانه، فضاهای درمانی و....
•سایر طبقات که در آنها معاونت ها به تفکیک تقسیم و توزیع شده اند.


کلیات طراحی محوطه سازمان میادین میوه و تره بار

این ساختمان در سایتی به مساحت9857.80مترمربع طراحی شده است که در فاز دوم توسعه تا مساحت 18392.16 مترمربع گسترش خواهد یافت.

از جمله اهداف مهم، در طراحی محوطه این پروژه، تامین پارکینگ برای تمام مراجعین و کارمندان بوده است که در2 فاز و در قالب پارکینگ سرپوشیده در پارکینگ، پارکینگ نیمه سرپوشیده در محوطه پروژه و پارکینگ طراحی شده در طرح توسعه آتی تامین گردیده است

اهداف طراحی

نظر به عملکرد این ساختمان، از جمله مهمترین اهداف این مهندسین مشاور ، استفاده از نور طبیعی بوده است که در جهت نیل به این هدف، ساختمان از دیواره محوطه فاصله گرفته است، تا نورگیری در همه جهات این ساختمان میسر گردد.

با جانمایی مناسب راهروها و پلکان ها، دسترسی به تمام واحدها به سهولت انجام میشود.

با احداث تراس در طبقات، علاوه بر بازی حجمی که باعث پویایی حجم در عین سادگی میشود، فضاهای استراحتی برای کارمندان درنظر گرفته شده است تا با آوردن طبیعت در فضاهای اداری، عملکرد کارمندان را ارتقا بخشد.

از دیگر اهداف، در طراحی ساختمان اداری تره بار، حفظ پیوستگی با بستر قرارگیری پروژه و استفاده از مفاهیم و مصالح معماری ایرانی میباشد.