شرکت پل‌رود

مطالعات راه‌آهن سیرجان-کرمان


مطالعات راه‌آهن سیرجان-کرمان

 • نوع راه‌آهن: تک خطه

 • بارمحوری: 30 تن

 • ظرفیت: 8.1 میلیون تن بار و 500 هزار نفر مسافر

 • طول مسیر : 169 کیلومتر

 • مشخصات ایستگاه ها

 • 5 دستگاه ایستگاه درجه 3 از نوع سبقت و تلاقی

 • یک دستگاه ایستگاه درجه 3 با امکان خدمت دهی به مسافرین

 • یک دستگاه ایستگاه تشکیلاتی برای کارخانه های فولاد بردسیر

 • یک دستگاه ایستگاه تنظیم ترافیک از نوع سه راهی ( مثلثی)

 • تونل: 6 دستگاه با جمع طول 3211 متر با عرض 7 متر و حداکثر طول 998 متر

 • دو دستگاه پل رودخانه ای به طول 540 متر با حداکثر طول 420 متر

 • شش دستگاه پل دره‌ای به جمع طول 700 متر با حداکثر طول 210 مترر

 • یازده دستگاه پل تقاطع راه‌آهن با شریان اصلی

 • روسازی مسیر

 • نوع : بالاستی

 • ریل: UIC60E1

 • تراورس : منوبلوک HA110

 • پابند : SKL30

 • روسازی تونل و پل‌های طویل  

 • نوع : بدون بالاست

 • ریل: UIC60E1

 • تراورس : دی بلوک HA110

 • پابند : SKL12

 • زینچه : از نوع چدنی