parallax background
شرکت پل‌رود

ساختمان شهرداری اوشان، فشم و میگون


ساختمان شهرداری اوشان، فشم و میگون

قرار گیری سه حجم مشابه و هم وزن در کنار هم، نماد سه قوم اوشان، فشم و میگون و قرارگیری یک حجم یکپارچه ذروی آن نمادی از مدیریت جامع شهر(شهرداری). شکستگی و پله ای شدن حجم، هم راستا با شیب طبیعی منطقه که تداعی گر کوهستانی بودن منطقه است.


مشخصات ساختمان

ساختمان در 7 سطح، 4طبقه روی همکف و دوطبقه زیرزمین به مساحت 8250 مترمربع طراحی شده است. طبقات زیرزمین به پارکینگ و فضاهای تاسیساتی اختصاص داده شده و سایر فضاهای مورد نیاز اداری براساس میزان ارباب رجوع پذیری در طبقات قرار گرفته است به طوری که فضاهایی که ارباب رجوع بیشتری دارند در طبقات پایین تر قرار بگیرند. در نهایت مجموعه اتاق شهردار و فضاهای وابسته به آن و واحد حراست در بالاترین طبقه قرار گرفته است. برای این مجموعه یک آمفی تئاتر با یک نیم طبقه با ظرفیت حدود 200 نفر به صورتی طراحی شده است که امکان بهره برداریاز آن در ساعاتی غیر از زمان کاری شهرداری ممکن باشد. از دیگر امکانات مجموعه قرار داشتن واحد بحران در ساختمان است که با توجه به در نظر گرفتن ضریب اهمیت بسیار زیاد برای سازه ساختمان این امکان دیده شده که ساختمان در شرایط بحرانی همجون زلزله و ... خدمات رسانی داشته باشد.عناصر اقلیمی

چرخش ساختمان نسبت به محور شرقی-غربی و قرار گیری در جهت مناسب اقلیمی جهت مقابله با بادهای مزاحم غربی و شمال غربی
استفاده از پوسته دوم آجری روی جداره های شیشه ای جهت کنترل تابش.
بکارگیری نورگیر میانی جهت تامین تهویه و نور طبیعی در مشاعات.

استفاده از پوسته دوم آجری روی جداره های شیشه ای جهت کنترل تابش.
بکارگیری نورگیر میانی جهت تامین تهویه و نور طبیعی در مشاعات.