مطالعات راه آهن مبارکه - شهرکرد

مسير راه‌آهن مبارکه-شهرکرد  به طول حدود 90 كيلومتر از ايستگاه راه‌آهن حسن‌آباد در ناحیه اصفهان آغاز شده و پس از عبور از حوالی آبادی‌های سفيددشت و فرخشهر، به سمت شهركرد سرازیر می‌گردد. طبق مطالعات راه آهن اصفهان- اهواز كه پيشتر توسط مشاوران مختلف داخلي و خارجي کریدور آن از ايستگاه سفيددشت از حوالی کیلومتر 50 این محور به عنوان ايستگاه ابتدايي محور اصفهان- اهواز منشعب می‌گردد. همچنین وجود کارخانه فولاد سفیددشت در محدوده مذکور اهميت ايستگاه سفيددشت و همچنين محور اصفهان- شهركرد را دو چندان مي‌كند. 

مشخصات فنی این راه‌آهن به شرح ذیل است:

مشخصات روسازی