راه‌آهن تهران-همدان

محور ریلی تهران-همدان-سنندج جهت اتصال مراکز استان‌های غربی کشور از جمله همدان و سنندج به شبکه راه‌آهن سراسری کشور و پیشبینی اتصال ادامه آن در افق بلند مدت به شبکه ریلی آذربایجان مورد مطالعه و اجرا قرار گرفته است. این پروژه به طول  267 كيلومتر از تهران شروع و پس از عبور از حومه شهر ساوه ، نوبران ، فامنين در كيلومتر 267 به شهر همدان خاتمه مي‌يابد.

اين پروژه در قالب چهار قطعه به شرح زير از سال 1382 تا 1387 به مناقصه گذاشته شد

نظارت بر اجرای قطعه سوم این راه‌آهن بر عهده مهندسین مشاور پلرود با پیمانکاری شرکت راشید بوده است.

قطعه سوم از حوالی روستای گوجه منار شروع و پس از تلاقی با جاده فرعی و آسفالته آقچه قلعه و عبور از مجاور روستاهای مبارکین و صادقلو و تلاقی با راه‌های آن‌ها عموماً در عوارض تپه ماهوری و کوهستانی به سمت دشت تجرک سرازیر می‌گردد. پس از عبور از جنوب تجرک و در امتداد جاده موجود ساوه-همدان و در جنوب آن به سمت همدان پیش رفته و پس از عبور از شمال روستاهای ده دیوان و قزلآباد و خوشآباد و در سمت غرب آزادراه در حال احداث ساوه-همدان و به فاصله بهینه از آن امتداد می‌یابد. در نهایت تا حوالی کیلومتر 208 قبل از روستای امیرآباد قطعه مذکور به اتمام می‌رسد.

روسازی