پل تبادل قلات در آزادراه اصفهان-شیراز

محور آزادراه اصفهان-شیراز در کیلومتر 025+338 از مسیر خود با بزرگراه شیراز – سپیدان تلاقی دارد و از روی آن عبور می‌کند. پل تبادل قلات در محل این تلاقی و در محدوده منطقه قلات واقع شده است.