مطالعات حمل‌ونقل و ترافیک هتل اسپیناس امیران (منطقه یک شهر تهران)

در سالیان اخیر، رشد روزافزون رشد جمعیت و به تبع آن سفرهای روزانه و رشد استفاده از خودروهای شخصی در شهر تهران، تبدیل به معضلی جدی در حوزه برنامه‌ریزی حمل‌و نقل و ترافیک در شهر تهران شده است. مسئله‌ای که با توجه به کمبود زیرساخت‌های اصلی در این حوزه، چالشی اساسی برای شهر تهران در بخش مدیریت تقاضای سفر و کاربری زمین ایجاد کرده است. گره‌های ترافیکی ایجاد شده در ساعات اوج در شبکه معابر شهر، رشد تردد خودروهای تک‌سرنشین، عدم پوششدهی و عرضه مناسب سامانه حمل‌ونقل همگانی، تلفات و خسارات ناشی از تصادفات، آلودگی شدید هوا در کلان‌شهر تهران خود شاهدی بر این مدعا است. در کنار این مهم احداث کاربری‏های عمده تولید و جذب سفر در شهر تهران، بدون توجه به وضعیت ترافیک شبکه معابر در محدوده احداث این کاربری‏ها و عدم نیازسنجی مناسب شرایط پس از بهره‏برداری، شبکه محدوده اطراف این کاربری‏ها را در بحرانی مزمن گرفتار ساخته و اختلال شدید ترافیکی را برای معابر پیرامون بهخصوص در ساعات اوج به همراه آورده است. از این‌رو یکی از فعالیت‏‌هایی که در حال حاضر در سطح دنیا نیز مرسوم می‏‌باشد، انجام مطالعات اثرسنجی ترافیک (Impact Study) ناشی از احداث کاربری‏‌های جدید بر شبکه معابر پیرامون بوده است که در صورت انجام می‌‏تواند با اجرای راهکارهای پیشنهادی، از مشکلات آتی، جلوگیری نماید. یکی از مطالعاتی که توسط این شرکت در این زمینه انجام شده است، مطالعات حمل‌ونقل و ترافیک هتل اسپیناس امیران در منطقه یک شهرداری تهران می‌باشد.

پروژه هتل اسپیناس امیران با کاربری هتل، در ناحیه دو منطقه یک شهرداری تهران با زیربنای حدود  142889مترمربع در زمینی به مساحت 6590 مترمربع بنا خواهد شد. این هتل دارای 11 طبقه زیرزمین با کاربری انبار، پارکینگ و تاسیسات، یک طبقه همکف با کاربری لابی و تاسیسات و فروشگاه با نیاز گردشگری و 30 طبقه با کاربری عمده هتل و اقامتی است. تعداد 956 پارکینگ در شش طبقه پیش‌بینی گردیده است. 

در این مطالعه، ضمن معرفی مسئله و بررسی هدف از انجام این مطالعات، شناخت وضع موجود ارائه و با انجام بازدیدهای میدانی، محدوده مورد مطالعه و حوزه نفوذ هتل اسپیناس تعیین گردیده است. همچنین بررسی طرح‏های فرادست، شناسایی وضعیت هندسی، جهات حرکت خیابان‏ها و تقاطع‏های محدوده، سیستم حمل‏ونقل همگانی و کاربری‏های عمده محدوده در این مطالعه ارائه می‌گردد. در گام بعدی مطالعات، با توجه به برداشت احجام ترافیکی، تحلیل وضعیت تردد در شبکه معابر محدوده انجام می‌گیرد. در ادامه، ابتدا به برآورد تقاضای سفر، کلیات سفرسازی و تدقیق محدوده مورد مطالعه و تحلیل نوع وسیله سفر پرداخته می‌شود. به جهت برآورد تقاضای سفر از دو روش ITE و نرخ سفرسازی شهر تهران استفاده شده است. برآورد تقاضای پارکینگ با دو روش ذکر شده نیز پرداخته می‌شود. مطالعات شبیه‌سازی شبکه معابر و بارگذاری تقاضا در محیط نرم‌افزار شبیه‌ساز ترافیکی AIMSUN انجام شد و مدل شبیه‌ساز خردنگر براساس اطلاعات برداشت شده، کالیبره گردیده است. سپس با بارگذاری تقاضای هتل اسپیناس امیران در نرم‌افزار شبیه‌ساز، اثرات ترافیکی و وضعیت دسترسی به این هتل بر اساس نتایج شبیه‌سازی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. در نهایت، راهکارهایی به منظور بهبود وضعیت تردد در این محدوده در خصوص شبکه معابر و تقاطع‌ها، پارک حاشیه‌ای و غیرحاشیه‌ای، مسیرهای عابر پیاده و سامانه حمل‌ونقل همگانی ارائه می‌شود.