مطالعات اتصال مجتمع بردسیر کارخانه فولاد سیرجان ایرانیان به شبکه ریلی

مجتمع فولاد سیرجان ایرانیان با ماموریت ایجاد ارزش پایدار و بهینه در زنجیره فولاد ( از سنگ تا محصولات فولادی) برای میدکو و ذینفعان از طریق تولید ایمن و پاک با کمک به توسعه اقتصادی منطقه از سال 1391 با اهداف ذیل به بهره‌برداری رسیده است.

این مجتمع در استان کرمان، شهرستان بردسیر و ده کیلومتری جاده نگار واقع شده است. این کارخانه در جایگاه خوبی از منظر نزدیکی به شبکه ریلی کشور قرار دارد. در حال حاضر راهآهن سیرجان-کرمان با پیشرفت فیزیکی 50 درصدی در فاصله حدود 5 کیلومتری این کارخانه در حال احداث است.

مشخصات فنی طرح اتصال مجتمع بردسیر کارخانه مذکور به شرح ذیل است:

1- توسعه ایستگاه در حوالی کیلومتر 138 از راه آهن سیرجان-کرمان:

2- آنتن خارجی:

3- شانتینگ یارد داخلی: