مخازن روغن تهران

پروژه طراحي مخازن ذخيره روغن خام نباتي تهران، کرج و چابهار از طريق برگزاري مناقصه عمومي توسط شرکت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران در تاريخ 03/06/1399  به مهندسين مشاور پل رود واگذار گرديد.

مهندسين مشاور پل رود داراي سابقه اي حدود 40 سال در زمينه مطالعات، طراحي  و نظارت ساختمان هاي صنعتي و سيلوهاي گندم مي باشد پروژه مخازن روغن خام نباتي کرج با ظرفيت50 هزار تن در  محدوده سيلوي فلزي تهران  و در انبارها و سيلو فلزي تهرانو در قطعه زميني به مساحت 4/2 هکتار توسط مهندسين مشاور در رشته هاي مختلف نقشه برداري، ژئوتکنيک، معماري،سازه، برق،ابزار دقيق،پايپينگ  مکانيک و تاسيسات مورد طراحي قرار گرفت. بارگيري و تخليه روغن به دو روش ريلي و جاده اي امکان پذير است. پروژه مزبور مشتمل بر12 مخزن 4 هزار تني ذخيره روغن، باسکول ورودي و خروجي و اتاق توزين ايستگاه تخليه کاميون، پمپ خانه، ايستگاه بارگيري کاميون، سالن تخليه و بارگيري ريلي مي باشد. همچنين ساختمان هاي جنبي از قبيل ساختمان اداري، نمازخانه، استراحت گاه رانندگان، ساختمان رفاهي، آزمايشگاه و… نيز طراحي گرديده است.

– کارفرما: شرکت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران

(دفتر فني و مهندسي)

– موقعيت: ايران، تهران، رباط کريم

– تاريخ شروع طراحي: 1399

– خدمات انجام شده: مطالعات فاز صفر تا فاز 3 – طراحي کامل بخش صنعت – نظارت عاليه و کارگاهي

– درصد پيشرفت پروژه: طراحي100%

                                اجرا: 90%

– مساحت زمين: 42000 مترمربع