طراحی و نظارت بر اجرای مخازن فولادی ذخیره سازی روغن خام نباتی در تهران و کرج

این پروژه در راستای طرح جامع مکان یابی و توسعه مخازن ذخیره سازی روغن خام در سطح کشور تعریف شد که طی آن می‌بایست طی یک برنامه 5 ساله تا سال 1402 ، 150.000 تن ظرفیت ذخیره سازی در شهرهای تهران، کرج و چابهار طراحی و ساخته می‌شد. با توجه به اینکه در زمان طرح از کل 1822 هزار تن مصرف روغن نباتی کشور، حدود 1689 هزار تن یعنی حدود 90% از طریق واردات تأمین می‌گشت، نیاز زیادی به ذخیره سازی این کالای استراتژیک در جهت تأمین امنیت غذایی کشور وجود داشت. 

در سایت تهران می‌بایست مخازنی با ظرفیت ایستای 50000 تن جهت ذخیره سازی روغن خام نباتی در بخش جنوبی شهر تهران و در نزدیکی شهرستان رباط‌کریم ایجاد شود. محل مورد مطالعه در شرق جاده ساوه و در سایت قدیمی شرکت غله و خدمات بازرگانی واقع است. 

سایت تهران به مساحت 42000 مترمربع و دارای دسترسی به شبکه ریلی سراسری کشور و نیز شبکه جاده‌ای و در مجاورت انبارهای ذخیره‌ سازی و سیلوهای فلزی گندم می‌باشد.

در سایت تهران، 13 مخزن فولادی با استفاده از استاندارد ملّی 8645  و با استفاده از ورق فولادی A285 برای بارگیری و ذخیره سازی 15000 تن روغن سویا، 15000 تن روغن آفتابگردان و 20000 تن روغن پالم به همراه ایستگاه‌های پمپاژ، باسکول‌ها، پایپینگ‌های مورد نیاز) با استفاده از استاندارد ASME B31.3 ( و نیز کلیه ساختمان‌های صنعتی، خدماتی و اداری مورد نیاز (مشتمل بر 24 ساختمان) به مساحت 5229 مترمربع طراحی گردید. طراحی این مجموعه شامل طراحی فرایند، طراحی معماری، طراحی سازه مخازن (شامل سازه فونداسیون و سازه بدنه فولادی)، طراحی تأسیسات برقی و ابزار دقیق، طراحی تأسیسات مکانیکی و پایپینگ بوده است.

در سایت کرج میبایست مخازنی با ظرفیت 50000 تن جهت ذخیره سازی روغن خام نباتی در غرب جاده ملارد و در سایت قدیمی شرکت غله و خدمات بازرگانی ایجاد شود. این سایت در میان مناطق مسکونی واقع است. 

سایت کرج به مساحت 64500 مترمربع و دارای دسترسی به شبکه ریلی سراسری کشور و نیز شبکه جاده‌ای و در مجاورت انبارهای ذخیره‌ سازی و سیلوهای فلزی گندم می‌باشد.

در سایت کرج 10 مخزن فولادی با استفاده از استاندارد ملّی 8645  و با استفاده از ورق فولادی A285 برای بارگیری و ذخیره سازی 25000 تن روغن سویا و 25000 تن روغن آفتابگردان به همراه ایستگاه‌های پمپاژ، باسکول‌ها، پایپینگ‌های مورد نیاز )با استفاده از استاندارد ASME B31.3 ( و نیز کلیه ساختمان‌های صنعتی، خدماتی و اداری مورد نیاز (مشتمل بر 24 ساختمان) به مساحت 4554 مترمربع طراحی گردید. طراحی این مجموعه نیز مشتمل بر طراحی فرایند، طراحی معماری، طراحی سازه مخازن (شامل سازه فونداسیون و سازه بدنه فولادی)، طراحی تأسیسات برقی و ابزار دقیق، طراحی تأسیسات مکانیکی و پایپینگ بوده است.

ساختمان‌های صنعتی، اداری و خدماتی این دو مجموعه به شرح زیر است :