طراحی لوکیشن حفاری چاه ارزیابی بانکول، جاده دسترسی و سیستم انتقال آب آن

سایت گازی بانکول در فاصله 76 کیلومتری شهر ایلام و در خط الراس ارتفاعات شرق شهر ایوان قرار دارد. فاصله این سایت از شهرستان ایوان 26 کیلومتر و از روستای چارمله (واقع در کیلومتر 63 جاده ایلام اسلام آباد غرب) حدود 14 کیلومتر است. پروژه طراحی لوکیشن حفاری چاه ارزیابی بانکول که در سال 1398 صورت گرفت توسط مدیریت طرحهای ذخیره سازی منابع هیدروکربوری شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران تعریف شد و مشتمل بر موارد زیر بود:

1-طراحی جاده دسترسی اصلی این سایت بطول 13.5 کیلومتر که تقریبا تمامی آن از مناطق کوهستانی و عمده آن از نواحی سنگی عبور می‌کرد.

2-طراحی انتقال آب از سد کنگیر به لوکیشن حفاری بانکول به منظور انتقال آب به ظرفیت 120 بشکه در ساعت بطول  شامل:

3-طراحی کامل لوکیشن حفاری شامل: