سیلوهای ذخیره سازی گندم

ذخیره سازی غلات به خصوص گندم همیشه با امنیت غذایی مردم مرتبط بوده و اهمیت ویژه‌ای داشته است. طراحی و اجرای صحیح سیلوهای گندم سهم موثری در حفظ کیفیت و بهداشت گندم و کاهش ضایعات آن و کاهش هزینه‌های حمل، بارگیری و نگهداری خواهد داشت و مدیریت اقتصاد گندم ایجاب می‌نماید برای حصول به اهداف ذکر شده، نسبت به طراحی و احداث سیلوهای استاندارد در مناطقی با توجیه فنی و اقتصادی مناسب اقدام گردد.
مهندسین مشاور پل‌رود از دیرباز تجربه های متعددی در زمینه طراحی و نظارت بر ساخت سیلوهای ذخیره سازی گندم در کشور دارند. حدود 702 هزارتن از ظرفیت ذخیره سازی گندم کشور توسط مهندسین مشاور پل‌رود طراحی و نظارت شده است.
بطور کلی سیلوها و انبارهای ذخیره سازی گندم مشتمل بر 4 گروه اصلی هستند:

مهندسین مشاور پل‌رود در برخی پروژه‌ها مانند پروژه انبار مکانیزه بوکان طرح ابداعی برای تبدیل سوله به انبار گندم با ایجاد قیف در کف انبار و تعبیه ماشین آلات ارائه داده است. در پروژه‌های فوق الذکر نیاز به هماهنگی بین بخش‌های فرآیند، معماری، سازه، برق، مکانیک و تجهیزات می‌باشد. همچنین تمامی آنها علاوه بر خود سیلوها مشتمل بر فضاهای صنعتی، اداری و خدماتی زیر می‌باشند: