سیلوی 30 هزارتنی فلزی ارزوئیه کرمان

طراحي فاز صفر،1 و 2 سيلو-سازه هاي جنبي شامل (برجکار-بونکرها-سوله صادرات-حفره تخليه-باسکول)اتاق توزين طراحي محوطه و سيويل-طراحي ماشين آلات و تجهيزات-نظارت کارگاهي و عاليه

 

– کارفرما: شرکت غله و خدمات بازرگاني منطقه 6

 

– موقعيت: ايران، کرمان، ارزوئيه

 

– تاريخ شروع طراحي: 1385

 

– خدمات انجام شده: مطالعات فاز صفر تا فاز 3 – طراحي تجهيزات و ماشين آلات و ابزاردقيق

– درصد پيشرفت پروژه: طراحي100%، اجرا100%

 

– مساحت زمين: 50.000 مترمربع