سیلوی 110 تنی بتنی بلند قم

ابلاغ قرارداد طراحی و نظارت این پروژه در سال 1377 بوده و درسال 1384 پروژه به بهره برداری کامل رسید. کارفرمای پروژه نیز اداره غله سابق یا شرکت بازرگانی دولتی ایران بوده است.

موضوع پروژه درواقع توسعه سیلوی 27500 تنی بتنی بلند موجود قم با 9 سلول ذخیره ای به سیلویی با 36 سلول و توسعه به ظرفیت 4*27500=110000 تن بوده است.

از چالشهای اصلی پروژه میتوان به اتصال سازه جدید به سازه قبلی با تمامی چالشهای ایجاد شده اشاره نمود.

افزایش ظرفیت ماشین آلات و فضای گالری فوقانی از دیگر چالشهای پروژه بوده است. در این پروژه از قالب لغزنده برای اجرای دیواره های سازه ای سیلوها استفاده گردید.

از ویژگیهای منحصر بفرد این پروژه استفاده از فضاهای ستاره ای میان کندوها جهت بهره برداری حداکثری از فضای موجود برای ذخیره سازی گندم بوده است.

– کارفرما: شرکت بازرگاني دولتي ايران (اداره کل دفتر تهيه و نظارت طرح هاي عمراني)

– موقعيت: ايران، آذربايجان غربي، بوکان

– تاريخ شروع طراحي: 1383

– خدمات انجام شده: مطالعات فاز صفر تا فاز دو – نظارت عاليه و کارگاهي

– درصد پيشرفت پروژه: طراحي 100%، اجرا 100%

– مساحت زمين: 13 هکتار

 

سیلوی 110 تنی بتنی بلند قم