سیلوی بهبهان

طراحي فاز صفر، يک و دو کليه ي نقشه هاي محوطه سازي و سيويل-معماري سيلو-ساختمان هاي جنبي نقشه هاي سازه-تاسيسات-برق و مکانيک عمومي و طراحي ماشين آلات و تجهيزات و نظارت عاليه و کارگاهي در دو بخش ساختماني و تجهيزات

– کارفرما: شرکت غله و خدمات بازرگاني منطقه 4 خوزستان

– موقعيت: ايران، بهبهان

– تاريخ شروع طراحي: 1383

– خدمات انجام شده: مطالعات فاز صفر تا فاز 3 – طراحي بخش صنعت، ماشين آلات و تجهيزات

– درصد پيشرفت پروژه: طراحي100%، اجرا100%

– مساحت زمين: 11 هکتار

مساحت زيربنا: 38.300 مترمربع