سیلوهای 4گانه 27500 تنی

سیلوهای بتنی بلند 27500 تنی شهرهای کاشان، نیشابور، بجنورد و آباده از قدیمی ترین پروژه های طراحی سیلو در شرکت مهندسین مشاور پل رود میباشند.

نقشه هندسه سیلوها تقریبا بصورت تیپ در این 4 شهر اجرا شده است که البته با توجه به ویژگیهای خاک هر شهر طراحی سازه سیلوها با هم متفاوت است.

کارفرمای پروژه نیز اداره غله سابق یا شرکت بازرگانی دولتی ایران بوده است. این سیلوها جزو ابتدایی ترین سیلوهای بتنی بلند بوده که پس از انقلاب تماما توسط کارشناسان ایرانی طراحی و اجرا گردیده است. تا قبل ازین دانش طراحی و ساخت این پروژه ها در اختیار کشورهایی مانند آلمان، انگلیس و شوروی سابق بوده است.

در سایت این سیلوها علاوه بر خود سیلو، طراحی محوطه، پارکینگ انتظار ماشین های باربری، ساختمانهای مختلف جانبی و … نیز توسط مهندسین مشاور پل رود انجام پذیرفته است.