ساختمان اداری مرکزی سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار

شرح پروژه

با توجه به پراکندگی بخش‌های مختلف سازمان میادین میوه و تره بار در ساختمان‌های کوچک و بی‌کیفیت و پراکنده در سطح وسیع تره بار مرکزی در گذشته، مشکلات عدیده‌ای در مدیریت و سازماندهی این سازمان بزرگ پدید آمده بود. لذا پروژۀ طراحی ساختمان متمرکز اداری طی شرکت و برنده شدن در فرآیند مناقصه به این مهندسین مشاور واگذار گردید.

مهمترین چالش‌های پیش روی مهندسین مشاور پل‌رود دراین پروژه به این شرح بود :

1- زمان محدود (بدلیل عقد قرارداد اجرا با پیمانکار براساس نقشه‌های قدیمی و زمین احداثی قدیمی)

در این چالش مهندسین مشاور پل‌رود با برنامه ریزی فشرده و همپوشانی بسیار بالایی فعالیت‌های مطالعات و بررسی شناخت زمین جدید، آزمایش‌های اکتشافی، بررسی نقشه‌های قبلی، جلسات فشرده جهت شناخت بیشتر طیف و نوع فعالیتهای سازمانی، چارت سازمانی و استخراج برنامه فیزیکی یکی براساس نیازها و ضوابط، تولید نقشه های خاکبرداری، پایدارسازی و فونداسیون براساس نقشه‌های جدید معماری و تغییر سیستم سازه از فلزی به بتنی را در مدت زمان کوتاهی به انجام رسانید.

2- تعدد و تنوع نیازهای کارفرما

بدلیل چارت سازمانی گسترده و ارتباطات پیچیدۀ بین بخش‌های سازمان جلسات زیاید با معاونین و کارشناسان محترم، صرف شناخت نیازها و اجرای دقیق ارتباطات فضایی بین معاونت و بخش‌های مختلف سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار گردید.

3- جانمایی صحیح ساختمان

جهت برخورداری از بهترین دید و منظر، نور طبیعی، تامین پارکینگ‌های روباز، سطح مناسب فضای سبز و محوطه سازی، عدم اختلال در رفت و آمد در مجاورت ورودی اصلی به میدان مرکزی در کنار ورودی اصلی (بزرگراه تندگویان)

4- ارائه یک معماری با هویت ایرانی- اسلامی

در این پروژه سعی شد تا با بهره گیری از مفاهیم و اصول غنی معماری ایرانی و اسلامی ضمن رعایت سادگی، بی پیرایگی و زیبایی در نماهای پروژه با بهره گیری از فرم‌های ساده هندسی و مصالح بوم‌آورد من جمله آجر سنتی و سنگ ایرانی و تلفیق آن با متریال‌های بروز مانند نماهای پوست‌های شیشه و آلومینیوم و همچنین تاکید بر اهمیت سهولت دسترسی به بخش‌های مختلف، ارتباطات داخلی ساده در ساختمان و استفاده از مصالح درجه یک ایرانی، ساختمانی با هویت ایرانی – اسلامی و با ظرفیت بالای عملکردی طراحی و اجرا گردد.

5-هماهنگی دائمی و بلافصل بین بخش‌های طراحی و نظارت

6- سرعت بالا در بروز رسانی نقشه ها، اعمال تغییرات درخواستی و ارائه خدمات فنی و مشاوره ای