ساختمان فناوری و اداری شهرک صنعتی قرچک

شرح پروژه

ساختمان فناوری و اداری شهرک صنعتی قرچک:

ساختمان مذکور با زیربنای حدود 1300مترمربع دارای عملکردی چند منظوره و دارای بخشهای اصلی زیر است:

    1. اداری: که محل استقرار مدیران، کارشناسان و ناظران و نیروهای خدماتی شهرک صنعتی قرچک میباشد.
    2. فناوری: درواقع فضایی برای عرضه محصولات فناوری تولید شده در شهرک صنعتی ، فضاهایی برای انجام فعالیتهای مربوط به کسب و کارهای نوین، فضاهای کار اشتراکی، فضای نمایش و عرضه محصولات و فناوریهای مرتبط با صنایع کوچک و فضای تبادل نظر و همکاری بین بخش صنعت با قطب های علمی و فناوری است.
  • سالن همایش: با ظرفیت 115 نفر برای برگزاری همایشها، سمینارها و گردهمایی ها و مناسبات

ساختمان فوق به دلیل قرارگیری در اقلیم گرم و خشک قرچک، با جهت گیری درست و ابعاد و تناسبات بازشوها،کمترین میزان دریافت و جذب انرژی در فصول گرم را دارد و در عین حال نور مناسب را به داخل فضا هدایت میکند. بواسطه حجمی ال شکل حیاطی نیمه مرکزی و محفوظ ایجاد کرده است که درواقع محوطه سازی خصوصی ساختمان است. فرم ال شکل ساختمان علاوه بر آن در امتداد دو خیابان اصلی کشیده شده و نماهای اصلی ساختمان را متجلی میکند. نوع و رنگ متریال که ترکیب آجر قزاقی کرم رنگ و بتن اکسپوز است، نیز هماهنگ با اقلیم پروژه است. تامین مصالح اصلی مانند آجر نیز از کمترین فاصله  یعنی ورامین یا قم امکان پذیر است.

طراحی مرحله دوم و تهیه کلیه نقشه های اجرایی این ساختمان در پاییز 1402 به پایان رسید.