ساختمان فناوری و اداری شهرک صنعتی دماوند 2:

شرح پروژه

ساختمان مذکور با زیربنای حدود 2600 مترمربع دارای عملکردی چند منظوره و دارای بخشهای اصلی زیر است:

    1. اداری: که محل استقرار مدیران، کارشناسان و ناظران و نیروهای خدماتی شهرک صنعتی دماوند 2 میباشد.
    2. فناوری: درواقع فضایی برای عرضه محصولات فناوری تولید شده در شهرک صنعتی دماوند دو، فضاهایی برای انجام فعالیتهای مربوط به کسب و کارهای نوین، فضاهای کار اشتراکی، فضای نمایش و عرضه محصولات و فناوریهای مرتبط با صنایع کوچک و فضای تبادل نظر و همکاری بین بخش صنعت با قطب های علمی و فناوری است.
  • سالن همایش: با ظرفیت 125 نفر برای برگزاری همایشها، سمینارها و گردهمایی ها و مناسبات
  • اقامتی : فضای اقامت و اسکان برای مهمانهای شهرک صنعتی، سرمایه گذاران و صاحبان کسب و کار

ساختمان فوق به دلیل قرارگیری در اقلیم سرد دماوند دارای حجمی متمرکز و ورودیهایی محفوظ و مسقف برای جلوگیری از آزار سرما و بادهای سرد فصلی طراحی شده است. نوع و رنگ متریال در هماهنگی با اقلیم سرد منطقه است.تعداد و نوع بازشوها علاوه بر تامین مناسب نور از هدر رفت انرژی جلوگیری میکند. فرم منحنی فرو رفته در حجم، حس دعوت کنندگی بیشتری به ورودیهای اصلی و فرعی میدهد.

موقعیت قرارگیری ساختمان در کنار یکی از میدان اصلی و آزاد بودن تمام نماهای ساختمان، نیز به  بهتر دیده شدن آن کمک بیشتری میکند.

طراحی مرحله دوم و تهیه کلیه نقشه های اجرایی این ساختمان در پاییز 1402 به پایان رسید.