مطالعات راه‌آهن سیرجان-کرمان

پروژه راه‌آهن سیرجان-کرمان با مشارکت دولت و بخش خصوصی صورت می‌گیرد که در حوزه راه‌آهن این نوع مشارکت برای اولین بار در کشور اتفاق افتاده است. شرکت گل گهر سهم ۶۵ درصدی از هزینه ساخت را بر عهده خواهد داشت و تامین ۳۵ درصد مابقی هزینه‌های ساخت و نظارت بر عملکرد و کیفیت ساخت بر عهده شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
ین خط ارتباط بین «بندرعباس – کرمان – زاهدان» را صورت خواهد داد که 900 نفر اشتغال پایدار را به همراه خواهد داشت. در حال حاضر برای انتقال کالا از از بندرعباس به کرمان از طریق مد حمل و نقل ریلی، می‌بایستی صاحبان کالا از بندرعباس به بافق رفته و سپس به سمت زاهدان طی طریق نمایند، که با احداث راه‌آهن سیرجان-بردسیر-کرمان این مسافت  316 کیلومتر کاهش می‌یابد.

اهداف اصلی پروژه

اسامی مشاورین مطالعات پروژه

کارفرما: شرکت معدنی صنعتی گل گهر  و شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران 

مشاور طرح:  شرکت مهندسین مشاور پل‌رود

مشاور زیست محیطی: شرکت مهندسین مشاور آسارآب (همکار)

مشاور پدافند غیر عامل: مهندسین مشاور سنگ و تونل آزما و یلدا سازه خرم(همکار)

مشاور توجیه مالی و اقتصادی: مهندسین مشاور نگراندیش (همکار) 

مشخصات فنی خط راه‌آهن سیرجان-کرمان به شرح ذیل است:

مشخصات ایستگاه ها

روسازی مسیر 

روسازی مسیر روسازی تونل و پلهای طویل