تونل‌های راه‌آهن مبارکه - سفيددشت - شهرکرد

مسير مورد مطالعه شامل پروژه راه‌آهن مبارکه- سفيددشت- شهرکرد بوده که هدف آن اتصال شهرکرد به شبکه سراسري راه‌آهن کشور می‌باشد. واریانت مصوب در حدود 80 کیلومتر از ایستگاه حسن‌آباد شروع شده و پس از عبور از مناطق کوهستانی در استان چهار محال بختیاری و عبور از نزدیکی شهرهای سفید دشت و فرخ شهر به شهرکرد منتهی میگردد. مسیر مصوب شامل 15 دستگاه تونل مجموعا به طول 5569 متر با مشخصات زیر می‌باشد.

روش اجرای تونل‌ها

با توجه به مشخصات مقاومتی متفاوت زون میزبان در طول تونل‌های مختلف، روش اجرای حفاری با توجه به شرایط با روش‌های آتشباری و ماشینی می‌باشد. تحکیمات تونل‌ها حین اجرا شامل شاتکریت، مش، قاب‌فولادی، راک‌بولت بوده که معمولا به صورت ترکیبی در حین حفاری مورد استفاده قرار می‌گیرد. ضخامت شاتکریت پیشنهادی در زون‌های مختلف از 5 الی 23 سانتیمتر بوده و قاب‌فولادی مورد استفاده IPE160 می‌باشد که با فاصله‌بندی از ۰/۵ الی ۱/۵ متر در زون‌های مختلف پیشنهاد شده است.

لاینینگ نهایی

لاینینگ نهایی تونل از نوع بتن مسلح بوده و با توجه به مشخصات مقاومتی زون میزبان طراحی متناسب انجام گرفته است. در کل تونل 3 تیپ لاینینگ با مشخصات زیر پیشنهاد شده است. جهت آب‌بندی تونل از ورق‌های ژئوممبرین استفاده می‌گردد.
تیپ I : لاینینگ بتنی به ضخامت 30 سانتیمتر بدون کفبند
تیپ II : لاینینگ بتنی به ضخامت 30 سانتیمتر با کفبند
تیپ III : لاینینگ بتنی به ضخامت 35 سانتیمتر با کفبند

زمین‌شناسی تونل‌ها

بخش‌بندی زمین‌شناسی مهندسی تونل‌های راه‌آهن مبارکه- سفيددشت- شهرکرد با استفاده از از طبقه‌بندی BGD توصیه شده ISRM-1981 به شرح زیر است:

گالری

برای حفاظت از دهانه تونل اجرای گالری اجتناب‌ناپذیر بوده و در این تونل نیز گالری بتن مسلح با مقطع داخلی مشابه لاینینگ، مجموعا به 561 متر با ضخامت 50 سانتیمتر و با وجود کف‌بند پیشنهاد شده است.

رفتارنگاری تونل

در کل تونل‌ها 3 ایستگاه اصلی رفتارنگاری شامل کشیدگی‌سنج، فشارسنج و همگرایی‌سنج (یک ایستگاه در تونل 8 و دو ایستگاه در تونل 9) پیش‌بینی شده است. همچنین ایستگاه‌های فرعی شامل همگرایی‌سنج در فواصل 50 متري نصب مي‌شوند و در مواضع مشكل‌دار (گسل‌ها، خردشدگي‌ها) در فواصل نزديك‌تر (حدود 25 متر) در نظر گرفته شده است.