بازطراحی و نظارت بر اجرای باند دوم محور سراب - نیر

محور سراب – نیر بطول 40 کیلومتر در ادامه محور سراب – بستان آباد و یکی از شریان‌های حایز اهمیت و بین استانی اردبیل و آذربایجان شرقی می‌باشد.

با توجه به پتانسیل‌های قابل توجه منطقه از لحاظ گردشگری به خصوص منطقه گردشگری سرعین، این محور امکان تردد سهل و آسان مسافران استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و شمال کردستان را فراهم می‌آورد. وجود پتانسیل‌های کشاورزی و دامپروری در شهرستان‌های سراب و نیر، اهمیت این شریان جاده‌ای را مضاعف نموده است.

بهسازی و تعریض باند دوم در مجاور باند موجود و بعرض تمام شده 11 متر در سالیان قبل در قالب قطعات یک و دو به پیمانکار واگذار گردیده که قطعه یک آن از حدفاصل خروجی سراب تا گردنه صائین بطول 26 کیلومتر و قطعه دو از گردنه صائین تا ورودی شهر نیر( شروع کمربندی نیر) بطول 14 کیلومتر تعریف شده است.

با توجه به پدیده رانش در کریدور جاده موجود و انسداد کریدور جاده موجود در اثر رانش‌ها، این مهندسین مشاور اقدامات گسترده‌ای جهت انجام مطالعات زمین شناسی و ژئوتکنیک انجام داده و با توجه به اینکه امکان توسعه و احداث باند جدید در مجاور باند موجود وجود ندارد، لذا طرح کلی اصلاح گردنه صائین (از کریدور جاده متروک و شاه عباسی) توسط این مهندسین مشاور انجام و در حال حاضر در مرحله احداث می‌باشد. با توجه به پیشرفت فیزیکی طرح انتظار می‌رود در سال 1402 بخش عمده‌ای از محور سراب – نیر مورد بهره برداری قرار گیرد.