بهسازی و احداث باند دوم محور سراب – بستان‌آباد

محور سراب بستان آباد یکی از شریان های جاده‌ای مهم در استان آذربایجان شرقی می باشد با توجه به ظرفیت کشاورزی و صنعتی و گردشگری منطقه شهرستان سراب از یک سو و وجود ظرفیت بالقوه و بالفعل گردشگری در دامنه‌های کوه بزغوش و سبلان و دسترسی به این مناطق با استفاده از این شریان برای استفاده کنندگان استان آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و کردستان، اهمیت این محور بین استانی را دو چندان نموده است.

احداث باند دوم و توسعه محور مذکور از راه اصلی به بزرگراه طی سالیان گذشته مد نظر مقامات محترم استان و کشور بوده لذا توسعه این محور در قالب دو قطعه یک و دو در سالیان گذشته به پیمانکار و با نظارت این مهندسین مشاور(پل‌رود) واگذار گردیده است که خوشبختانه در مهر ماه سال 1401 بهسازی و توسعه کل محور به اتمام رسید و مورد بهره برداری گرفت.

 شایان ذکر است که طول قطعه یک از ورودی سراب تا روستای بهرمان 23 کیلومتر و طول قطعه دو از روستای بهرمان تا شهر کردکندی 24 کیلومتر است. عرض تمام شده باند جدید 11 متر می‌باشد.