انبار مکانیزه 70 هزارتنی بوکان

انبار تماما مکانيزه ذخيره سازي غلات شامل سوله اصلي، برج کار، سوله صادرات و واردات، سوله انبار چند منظوره، ساختمان هاي اداري، مسکوني، توزين، نگهباني، تعميرگاه، پست داخلي ديزل ژنراتور، پست پاساژ، منابع زميني و هوايي آب و اتاق پمپاژ و …

 

– کارفرما: شرکت بازرگاني دولتي ايران (اداره کل دفتر تهيه و نظارت طرح هاي عمراني)

– موقعيت: ايران، آذربايجان غربي، بوکان

 

– تاريخ شروع طراحي: 1383

 

– خدمات انجام شده: مطالعات فاز صفر تا فاز دو – نظارت عاليه و کارگاهي

– درصد پيشرفت پروژه: طراحي 100%، اجرا 100%

 

– مساحت زمين: 13 هکتار