انبار مکانیزه بیست هزارتنی شوشتر

قرارداد مطالعات، طراحی و نظارت بر ساخت انبار مکانیزه شوشتر در سال 1383 به این مهندسین مشاور ابلاغ گردید. انبار مکانیزه شوشتر در سایت موجود شرکت غله در کنار انبار قدیمی کف صاف موجود طراحی و احداث گردید.

کارفرمای پروژه شرکت بازرگانی دولتی ایران، منطقه 4 استان خوزستان بود.

در این پروژه از دو ردیف قیف، برای انتقال ثقلی گندم به نوار نقاله های موجود در گالریهای زیرزمینی استفاده گردیده است 

تا در نهایت در داخل برجکار ماشین آلات گندم توسط بالابرها، به بالای برج برده شده و فرآیند پاکسازی و بوجاری گندم انجام و سپس با آدرس دهی از طریق گالری فوقانی به داخل انبار مکانیزه انتقال یابد.

این پروژه در سال 88 به بهره برداری کامل رسید.