اجرای قطعه ششم آزادراه ارومیه-تبریز

آزادراه ارومیه – تبریز با هدف ایجاد مسیری مناسب بین شهر تبریز (مرکز استان آذربایجان شرقی) و ارومیه (مرکز استان آذربایجان غربی) و در ادامه ایجاد کریدور شرق به غرب از تهران تا مرز بازرگان در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت. این آزادراه در شش قطعه طراحی شده است که قطعاتی از این پروژه در دست احداث یا در دست بهره برداری است و طراحی و نظارت بر عملیات اجرایی قطعه ششم آزادراه ارومیه – تبریز به طول 28 کیلومتر بر عهده مهندسین مشاور پل‌رود می‌باشد.

ابتدای قطعه ششم آزادراه ارومیه – تبریز از تقاطع دیزل آباد در انتهای کمربندی غربی تبریز و انتهای آن پس از تقاطع با آزادراه تبریز – زنجان و سه راهی اهر به جاده قدیم تبریز – زنجان در منطقه باسمنج منتهی می شود. قطعه ششم آزادراه ارومیه – تبریز بعنوان کمربندی جنوب تبریز عمل خواهد کرد و اتصال دهنده آزادراه‌های تبریز – زنجان، تبریز – بازرگان و تبریز – ارومیه خواهد بود. عمده مسیر قطعه ششم آزادراه ارومیه – تبریز از مناطق کوهپایه‌های سهند و مناطق برفگیر عبور می‌کند.

مشخصات فنی قطعه ششم آزادراه ارومیه – تبریز: