پل ها

پل و گذرگاه غیر همسطح کلاک آزادراه تهران کرج

پل فردیس

پل بیلقان

 • مطالعات پل رودخانه كرج ابتداي جاده چالوس
 • مطالعات پل بلوار پاكنژاد در بزرگراه نيايش بصورت مشاركت (طرح و ساخت) با شركت شايگان
 • مطالعات تقاطع غير همسطح كلاك در آزادراه تهران- كرج
 • مطالعات تقاطع غير همسطح ملارد در آزادراه تهران -كرج
 • مطالعات تقاطع غير همسطح سه راهي شازند تا پالايشگاه
  هفتم اراك
 • مطالعات تقاطع غيرهمسطح هلستان نوشهر
 • مطالعات احداث باند دوم محور تهران- ساوه محدوده پل
  تقاطع غيرهمسطح راه آهن پرندك با محور تهران- ساوه و مطالعات تقاطع غير همسطح محور رازقان- خشكرود با محور ساوه- بوئين زهرا
 • مطالعات مراحل اول و دوم تقاطع غيرهمسطح ميدان امام
  خميني  ساري
 • مطالعات و طراحي جاده دسترسي به سايت مصالح و
  يكدستگاه پل خاص جلفا