چند منظوره

مجموعه چند منظوره تجاری ورزشی تفریحی پردیس منطقه آزاد انزلی

مجموعه چند منظوره تجاری تفریحی اقامتی پرواز چالوس

مجموعه چندمنظوره پرشین شهر جدید هشتگرد

مسابقه طراحی مجموعه چند منظوره بین راهی زرندیه (سرزمین ایرانیان)