حمل و نقل و ترافیک

سایر پروژه ها

 1. مطالعات ترافیک پروژه مطالعات توجیه نهایی آزادراه ارومیه تبریز ،مهندسین مشاور پل رود (سال 97 و 98) ،
 2. مطالعات ترافیک پروژه راهنمای تصمیم به واگذاری طرح راه آهن زاهدان-زابل میلک ،مهندسین مشاور پل رود (سال 97 و 98) ،
 3. مطالعات ترافیک پروژه مطالعات توجیه نهایی راه­آهن کرمان-سیرجان ،مهندسین مشاور پل رود (سال 98) ،
 4. مطالعات ترافیک پروژه مطالعات طرح تفصیلی راه­آهن اصفهان-شهرکرد،مهندسین مشاور پل رود (سال 98) ،
 5. مطالعات ترافیک پروژه مطالعات توجیه نهایی راه آقا بابا-خاروانا-نوردوز ،مهندسین مشاور پل رود (سال 98) ،
 6. مطالعات ترافیک پروژه به­روزرسانی مطالعات توجیه­فنی و اقتصادی آزادراه ساوه بوئین زهرا ،مهندسین مشاور پل رود (سال 98) ،
 7. مطالعات ترافیک، پروژه مطالعات فاز 2 طرح جامع بنادر امام­خمینی، خرمشهر، آبادان، بوشهر و لنگه،مهندسین مشاور پل رود (سال 97 و 98) ،
 8. مطالعات ترافیک، مطالعات ساماندهی ورودی شهرک صنعتی شمس آباد، شرکت شهرک‎های صنعتی استان تهران، مهندسین مشاور پل رود (سال 1399).
 9. مطالعات ترافیک، مطالعات توجیه­فنی و اقتصادی راه ایذه-سدکارون 3- سدکارون 4 ،مهندسین مشاور پل رود (سال 99) ،
 10. مطالعات توجیه فنی و اقتصادی، مطالعات توجیه فنی واقتصادی مخازن روغن خوراکی بندر شهید بهشتی چابهار، مهندسین مشاور پل‌رود (سال99).
 11. مطالعات توجیه فنی و اقتصادی، مطالعات توجیه فنی واقتصادی کنارگذر شرقی بناب، مهندسین مشاور پل‌رود (سال 1400).
 12. مطالعات توجیه فنی و اقتصادی، مطالعات توجیه فنی واقتصادی بزرگراه سراب-نیر، مهندسین مشاور پل‌رود (سال 1400).
 13. مطالعات توجیه فنی و اقتصادی، مطالعات توجیه فنی واقتصادی راه آهن بیرجند-یونسی، مهندسین مشاور پل‌رود (سال 1398).