بخش پیمان و رسیدگی

مدیر بخش پیمان و رسیدگی

محمد علی افشاریان

سمیه خطیبی

سمیه خطیبی انفرادی
کارشناس امور قرارداد ها و مناقصات

سلیمانپور

نسیم سلیمان پور
کارشناس پیمان و رسیدگی فنی

مرادی پیمان رسیدگی resize

فاطمه مرادی
کارشناس پیمان و رسیدگی فنی

کامران افضلی

کامران افضلی
کارشناس رسیدگی فنی

فیروزمکان

شبنم فیروز مکان
کارشناس کنترل پروژه

فرجی

محمد فرجی
کارشناس رسیدگی فنی

IMG_2403

فرانک نوربخش
کارشناس کنترل پروژه

سمیعی

دنیا سمیعی انیکی
کارشناس مناقصات

فرهاد سرلک

فرهاد سرلک
کارشناس امور قراردادها

فرشید نوروزی

فرشید نوروزی
کارشناس متره و برآورد

WhatsApp Image 2021-02-01 at 14.41.05

فردین شیرکش
کارشناس متره و برآورد

محمد کاظمی- پیمان و رسیدگی

محمد کاظمی
کارشناس رسیدگی فنی