بخش راه و راه آهن

مدیر بخش مطالعات راه و راه آهن

شاپور رضازاده وايقان

محمد مظفری

سید محمد مظفری
کارشناس طراحی مسیر

زاهد زندی

زاهد زندی
کارشناس طراحی مسیر

زهره معتقدالحق

زهره معتقد الحق
کارشناس GIS

مهدی راه انجام

مهدی راه انجام کارشناس زمین شناسی

جواد ابوحمزه

جواد ابوحمزه
کارشناس روسازی راه آهن

رضا یاری

رضا یاری
کارشناس طراحی راه آهن

محمد بهرامی

محمد بهرامی
کارشناس طراحی مسیر

ثریا مساح

ثریا مساح
کارشناس طراحی مسیر

IMG_3710

سهیلا کمالی
کارشناس زمین شناسی

یاسر کاظم زاده

یاسر کاظم زاده
کارشناس طراحی مسیر

نگار نظری

نگار نظری
کارشناس ترافیک

مونا کربلایی

مونا کربلایی مطلّب
کارشناس طراحی راه آهن

کارشناس روسازی

محمدرضا برنجی
کارشناس روسازی

رمضان زاده

کیمیا رمضان زاده
کارشناس روسازی راه آهن

نژادی

علی نژادی
کارشناس تونل

عبداللهی

پوریا عبداللهی
کارشناس ژئوتکنیک

رحیم لو

معصومه رحیم لو
کارشناس مسیر، تابلو و علائم

سرابی

لیدا سرابی
نقشه کش سیویل و سازه